Spořiče obrazovky

 Duchovní filmy

 Fotogalerie

 Kalendáře

 Tapety na plochu PC

 Knihy

 Video o přírodě

Hudba

Anatomie Boha

Autor: Vladimir Antonov

Anotace:

Kniha předkládá sborník článků, napsaných věd-cem-biologem Vladimirem Antonovem, který věnoval svůj život výzkumu zejména nemateriálních forem živo-ta a vzájemných vztahů nás, vtělených lidí — s nimi.

Z nemateriálních forem života jsou pro nás nejdů-ležitější Představitelé Prvotního Vědomí (Tvůrce, Boha Otce) — Svatí Duchové. Učení u Nich dovolilo — jednoduchým a všem ro-zumným lidem srozumitelným jazykem — zformulovat odpovědi na nejdůležitější otázky, stojící před každým člověkem a veškerými lidmi jako celku: co je to Bůh, co je to člověk, v čem spočívá smysl našich životů na Ze-mi, jak ho nejúspěšněji realizovat, jaké musejí být vzá-jemné vztahy člověka s Bohem.

Kniha bude zajímavá a užitečná pro každého z nás, zejména pro pedagogy a pro mládež.


Vydavatelství New Atlanteans (Canada), 2011.

Měkká vazba

Rozměr: 9 x 6

Počet stranan: 86

ISBN 978-1-897510-81-0

 


Koupit knihu: LuLu.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hlavní strana

    Odkazy

    Kontakt